Αυτογνωσία

Posted on 15.12.07 by ₳ȶǻӿɨḁ™ ©ɧǡѻ Ⱦɛ SɧɛɛP

Όταν ο Άνθρωπος αντιληφθεί
οτι το αυτί που ακούει τον Θεό
ειναι το ίδιο αυτί με το οποίο ο Θεός
ακούει τον Άνθρωπο
τότε ίσως μπορέσουμε να
μιλήσουμε για Αυτογνωσία.