Έτσι ακούστηκε..

Posted on 27.11.09 by Thech®sennone™

- Έμαθα πως γυρεύει εκδίκηση από τον κόσμο.
-Ναι, τους καταδίκασε όλους να παραμείνουν ίδιοι.