Πτήση 832 για την Άγνοια

Posted on 19.12.09 by Thech®sennone™

Αγαπώ τα αεροδρόμια γιατί εκεί πάντα φυσά και όλα έχουν προορισμό. Αντιθέτως στην ζωή μοιάζουμε όλοι με τον αέρα. Κανείς μας δεν γνωρίζει από που έρχεται και που πηγαίνει.