Οτι δεν σε σκοτώνει σε κάνει πιο δυνατό.

Posted on 11.12.09 by ₳ȶǻӿɨḁ™ ©ɧǡѻ Ⱦɛ SɧɛɛP

Παπαριές. Ότι δεν σε σκοτώνει, προτιμά τα βασανιστήρια.