Πάει καιρός..

Posted on 24.1.10 by Thech®sennone™

..που δεν είμαι τίποτα και δεν κάνω καθόλου. Διαρκώ απλά ανάμεσα σε όσα ναρκώνουν τις αισθήσεις. Μα επιστρέφω πάντα εκεί όπου δεν είμαι και αν ντύνομαι όλα όσα είναι αταίριαστα δεν είναι για να υποδυθώ τον αθώο, μα γιατί η ενοχή δεν ταιριάζει στην ελευθερία. Πάει καιρός που δεν γράφω γιατί δεν έχω τίποτα να πω ή γιατί όλα έχουν ειπωθεί καλύτερα από άλλους. Και αν μου έλειψες εσύ δεν το γνωρίζεις, μα δεν έχει σημασία γιατί τίποτα σε αυτόν τον κόσμο δεν έχει σημασία. Ευτυχώς δεν ονειρεύομαι, ούτε αγαπώ κανέναν. Κάνω πως αναπνέω και ζώ όπως οι άλλοι, εφήμερος και όμως καθημερινός. Καμιά φορά θέλω να φύγω μα οι νεκροί δεν μπορούν να πεθάνουν. Καμιά φορά βρέχει και οι δρόμοι αδειάζουν. Χαμογέλα, δεν ξέρεις από κόλαση.