μείον 23

Posted on 24.3.11 by Chaosophe®

Είναι πάντα το ίδιο. Κάποιες φορές έχει σύννεφα, κάποιες φορές δεν έχει. Άλλοτε οι δρόμοι με ξεκουράζουν γιατί ξετυλίγουν ανθρώπους που πάνε ή έρχονται χωρίς να φεύγουν από κάπου, μα κινούνται γιατί πάντα κάτι αποφεύγουν. Είναι πάντα το ίδιο, η ίδια πάντα ανθρωπότητα που αγαπά και μισεί, που γελά και σκοτώνεται κάτω από την φρίκη του έναστρου ουρανού. Κάθομαι εδώ, χωρίς γνώσεις και τραπεζικό λογαριασμό, ελεύθερος από χαρακτήρα και επιθυμίες και κοιτάζω δρόμους που είναι όλο ζωή γιατί δεν έχω αναβάλλει τίποτα για το μέλλον και έτσι έχω όλο το τώρα του κόσμου για να μην είναι εφικτή καμιά προσδοκία.