Τέλα!

Posted on 21.10.12 by Thech®sennone™

Σ'αγαπώ/ Όυτε να το ανασάνω δεν μπορώ όταν το λέω από μέσα μου.