Νέα Πίστη

Posted on 16.9.08 by ₳ȶǻӿɨḁ™ ©ɧǡѻ Ⱦɛ SɧɛɛP


Ηλεκτρομαγνητισμός:
Σύγχρονη θρησκεία, στην οποία πιστεύουμε όλοι, αλλά σπανίως παραδεχόμαστε.
Πιθανόν, γιατί δεν έχουμε σταυρώσει ακόμα τον Μεσσία της.