Αυτογνωσία

Posted on 15.12.07 by ₳ȶǻӿɨḁ™ ©ɧǡѻ Ⱦɛ SɧɛɛP

Όταν ο Άνθρωπος αντιληφθεί
οτι το αυτί που ακούει τον Θεό
ειναι το ίδιο αυτί με το οποίο ο Θεός
ακούει τον Άνθρωπο
τότε ίσως μπορέσουμε να
μιλήσουμε για Αυτογνωσία.

Namaste!

Posted on 5.8.07 by ₳ȶǻӿɨḁ™ ©ɧǡѻ Ⱦɛ SɧɛɛP

Δεν κατάφερα να πάρω τίποτα από την ζωή.
Εμένα η ζωή με συνεπήρε.

ddctd to osho

Posted on 24.4.07 by ₳ȶǻӿɨḁ™ ©ɧǡѻ Ⱦɛ SɧɛɛP

Η Συνείδηση είναι πάντα Μετανάστης.