Δυστυχία είναι η κατάσταση του ανθρώπου απο την οποία λείπει ο θεός.
Ευτυχία η κατάσταση απο την οποία λείπει ο άνθρωπος.