Αυτονόητο

Posted on 20.10.09 by Thech®sennone™

Όσοι δεν είναι τίποτα, πάντα κάτι θέλουν να γίνουν. Όσοι πάλι είναι αυτό που αναζητούν, είναι τυφλοί. Όλοι πάντως, θεωρούμε αυτην την υποκρισία καθήκον μας.