Τάγματα,εκκλησίες,στάνες και άλλα συναφή.

Posted on 17.5.05 by Ισχνούς Χρησμός

Η τελετουργία που αγαπά τους ανθρώπους του συμβολισμού,είναι η κυρίαρχη αρχή για όσους έχουν ανάγκη από έναν ομαδικό συνειδησιακό μετασχηματισμό. Άνθρωποι που δεν έχουν επικοινωνία με τον ρυθμό ανανέωσης της φύσης, έχοντας ανάγκη να αλλάξουν τον εσωτερικό τους κόσμο, μα χωρίς να διαθέτουν τα απαραίτητα ψυχικά αποθέματα στρέφονται κατευθυνόμενοι από το αγελαίο ένστικτό τους προς τις ομάδες.Η ομαδική τελετουργία
είναι ουσιαστικά μια θεατρική ομάδα που εξιστορεί ένα δράμα,και με την βοήθεια μιας μαζικής υποβολής αντλεί την απαραίτητη ψυχική δύναμη ώστε να καταφέρει να πετύχει έναν μετασχηματισμό στο ατομικό ψυχισμό του μυημένου.Τα αποτελέσματα σπάνια διαρκούν αφού ο ομαδικός μετασχηματισμός είναι σχεδόν πάντα σε χαμηλότερο συνειδησιακό επίπεδο-ζώου θα λέγαμε- από ένα άτομο.Αναγκάζεται λοιπόν ο μυημένος να ξαναγυρίσει στην ομάδα για να ζήσει ανάλογες εμπειρίες “υπερβατικότητας”.

Ο μετασχηματισμός έχει πετύχει:

Εθίζεσαι στην μάζα...σκοτώνεις το άτομο.

Γνωστό και ως ατραπός του Ολοκληρωτισμού..