Σκλάβοι

Posted on 21.5.05 by Ισχνούς Χρησμός

"Αλυσίδες" εξέλιξης,"εγκλωβισμένοι" στην πέμπτη περιστροφή,ανωτερο & κατώτερο αστρικό,τα δεσμά της ύλης,η έλξη της γής στο αστρικό σωμα,πως να "ξεφύγεις"από τον τροχό της ζωης..

Ιδού η σημειολογία των σκλάβων..