Αγάπη

Posted on 5.11.09 by Thech®sennone™

Η αγάπη χρειάζεται μόνο ειλικρίνεια
που οδηγεί στην αμφισβήτηση,που οδηγεί
στην σκέψη,που δεν οδηγεί πουθενά.